Over ons

We Spark The World is een initiatief van Stichting JIM, Erasmus SYNC lab, Thrive Amsterdam Mentaal Gezond en Public Cinema.

De mentale gezondheid van jongeren staat al een tijd flink onder druk, tijdens de coronacrisis is dit probleem in rap tempo blootgelegd en ook verergerd.

Recent onderzoek toont aan dat 1 op de 5 jongeren kampt met psychische klachten. Om jongeren veerkrachtiger en positiever te maken hebben wij samen met jongeren We Spark the World ontwikkeld. Deze methode richt zich op het aanleren van dankbaarheid. Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat het voelen en delen van dankbaarheid leidt tot meer gevoelens van veerkracht en positiviteit.

Ook weten we dat je dankbaarheid kunt trainen: hoe vaker je stil staat bij dankbaarheid, hoe meer positieve in plaats van negatieve gedachten je ontwikkelt. Dit kan de huidige generatie jongeren wel gebruiken!

We zijn begonnen met een online social campagne en een dankbaarheid toolkit voor docenten en jongerenwerkers, waarin we jongeren op een leuke manier uitdagen om met dankbaarheid aan de slag te gaan.

Daarnaast hebben we een Gratitude Booth ontwikkeld die in zomer 2022 op verschillende festivals door het hele land bezoekers heeft aangespoord om dankbaarheid te uiten.
En inmiddels is deze Gratitude Booth ontwikkeld tot een handzamere variant: de Gratitude Box. Deze kan door iedereen die positiviteit een spark wil geven ingezet worden!

Stichting JIM

Stichting JIM richt zich op het sociale netwerk rondom de jongere en op het verbeteren van de jeugdzorg.


JIM bestaat vijf jaar en inmiddels zijn er al veel jeugdzorgorganisaties en professionals die met de JIM-aanpak weken. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende van de jongere.


De keuze van een jongere voor een JIM wordt ondersteund door ouder(s), waarna JIM optreedt als ambassadeur van de jongere. De JIM is de vertrouwenspersoon voor de jongere. In die rol treedt hij/zij op als vertegenwoordiger richting de ouder(s) en jeugdzorgprofessionals. Iedere jongere kiest zijn eigen JIM. Iemand die hij al kent en vertrouwt of waar hij heen gaat als het thuis even niet lekker loopt.

Betrokken vanuit JIM:

Levi van Dam

Levi van Dam is de bedenker en oprichter van Stichting JIM. Als wetenschapper is hij ook verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde af op het onderwerp natuurlijk mentorschap. Daarnaast is hij kwartiermaker bij Garage2020 waar zij zich richten op innovaties binnen de jeugdzorg.

Erasmus SYNC lab

Het SYNC lab is een onderzoeksgroep aan de Erasmus Universiteit die zich richt op de dynamische ontwikkeling van het brein van adolescenten in relatie tot gedrag. Wij willen begrijpen hoe jonge mensen betrokken burgers worden in de samenleving en hoe zij hun eigen unieke bijdrage kunnen leveren.
In ons onderzoek zijn samenleving, jeugd en neurowetenschappen onlosmakelijk verbonden. SYNC staat dan ook voor Society, Youth and Neuroscience Connected.  Veel van onze onderzoeken worden samen met jongeren ontwikkeld. Hiervoor heeft het SYNC lab het jongerenplatform YoungXperts opgericht.

YoungXperts

YoungXperts is een groep jonge wetenschappers uit het SYNC lab met één doel: een zo goed mogelijke toekomst voor jongeren creëren. Als wetenschappers weten wij goed hoe jongeren opgroeien tot volwassenen. Maar hoe gebruiken we die kennis zodat jongeren er ook iets aan hebben?
Om ervoor te zorgen dat jongeren en wetenschappers elkaar kunnen helpen hebben wij YoungXperts opgericht. Bij YoungXperts organiseren wij brainstorms met jongeren, want zij zijn immers de experts!
In de brainstorms en op het YoungXperts platform delen we wetenschappelijke kennis (the facts) en dagen we jongeren uit om mee te denken over oplossingen (take action). Zo werken wetenschappers en jongeren samen aan een betere toekomst.

Betrokken vanuit Erasmus SYNC lab / Young Xperts

Lysanne te Brinke

Lysanne te Brinke is gedragswetenschapper en één van de oprichters van het YoungXperts platform.
Als post-doctoraal onderzoeker doet zij onderzoek naar hoe jongeren omgaan met complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals de coronacrisis, de sociale ongelijkheidscrisis en de klimaatcrisis.
Zij richt zich daarnaast op het meenemen van de stem van jongeren in wetenschap en beleid. Ook onderzoekt zij hoe jongeren meer kansen kunnen krijgen om bij te dragen aan de maatschappij.

Fabienne van Rossenberg

Fabienne heeft een achtergrond in neurowetenschappen en doet onderzoek naar wat de huidige generatie jongeren karakteriseert en wat zij nodig hebben om optimaal te kunnen opgroeien. Ze hoopt te ontdekken hoe jongeren, beleidsmedewerkers en wetenschappers het beste met elkaar kunnen samenwerken, zodat jongeren meer invloed krijgen op de keuzes die in de maatschappij worden gemaakt.

Thrive

Thrive Amsterdam Mentaal Gezond is een sociale beweging door en voor alle Amsterdammers.


Ons doel: bevorderen van mentale gezondheid en veerkracht van alle Amsterdammers!
We zijn een sociale beweging die Amsterdammers en organisaties aan elkaar verbindt, zodat we van elkaar leren, elkaar inspireren en aanmoedigen. Het initiatief van Spark The World sluit perfect aan bij de doelstellingen van Thrive.

Public Cinema

Public Cinema is een creatief bureau uit Amsterdam. Wij geloven dat we met de juiste inzet van beeld, maatschappelijke impact kunnen realiseren en daarmee de wereld beter kunnen maken.
We werken voornamelijk voor publieke- of sociaal maatschappelijke organisaties.
Waaronder ook veel projecten gericht op jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg.

Betrokken vanuit Public Cinema:

Ruben Köster

Ruben Köster is mede-eigenaar van Public Cinema en mede-bedenker van dit initiatief. Met zijn werk wil hij mensen (jongeren) met beeld raken. Bewustwording creëren, informeren en activeren om verandering teweeg te brengen.

Contactgegevens

Public Cinema
Burgemeester de Vlugtlaan 125
1063BJ Amsterdam
020-7008231
wesparktheworld@public-cinema.com